Pygmalion heitte ein gåverik og svært ettertrakta billedhoggar på Kypros. Han hadde den «særheita» at han var totalt uinteressert i kvinner, dette fordi han såg på dei som både umoralske og frivole, og bestemte seg difor for aldri å gifte seg. I staden gjekk Pygmalion med heile si sjel inn for  kunsten – og nøgde seg med å lage skulpturar av kvinner.

Ein dag kom han over eit stort stykke skinande kvit elfenbein, og bestemte seg for å hogge ut ei kvinnestatue av det.

Segna om Pygmalion og Galatea har gjeve inspirasjon til mange kunstnarar og forfattarar; til dømes Bernard Shaws teaterstykke Pygmalion og musikalen My fair lady. ( Lenke til produktark)