Dei er vakre, men til tider også sørgelege eller skræmande segnene, legendene og mytene tilknytta dei store høgtidene, merkedagar vi finn rita inn i den gamle evigheitskalendaren primstaven. I menyen finn du forteljeprogram for Alle helgens-dag, jul, påske, Maria Bodskapsdag forteljestunder som kan tilretteleggast for ulike aldersgrupper.

Desse forteljingane er svært høveleg som program i Den kulturelle Spaserstokken.