sep
18

EVENTYR – det var ein gong

posted on september 18th 2015 in with 0 Comments

Kva er eit folkeeventyr? » Eit ekte folkeeventyr er ei internasjonal prosaforteljing av ukjent opphav. Den har eit overnaturleg og fantastisk innhald som har vorte munnleg – og skriftleg – overlevert i ei reke variantar innafor ein folkeleg forteljartradisjon som omfattar både born og vaksne». (Det norske folkeeventyret- fra folkediktning til nasjonalkultur, Ørnulf Hodne/ISBN: 9788202181536 […]

Read Article
sep
18

ANNA OLAVA, DEN GLØYMDE HUSFRUA PÅ HERØY GARD – vandreforteljing

posted on september 18th 2015 in with 0 Comments

Nede ved kaia på Herøy Gard ligg sunnmørsjekta Anna Olava. Men kven var eigentleg kvinna som i 14 år var husfrue her og som den erverdige båten er oppattkalla etter? Gjennom ei 45 minutts vandring i hovudhuset får tilhøyrarane vere med på ei kulturhistorisk reise  250 år attende – til Herøy handelsstad si storheitstid i […]

Read Article
sep
18

ÅRSHJULET – forteljingar tilknytta høgtider

posted on september 18th 2015 in with 0 Comments

Dei er vakre, men til tider også sørgelege eller skræmande segnene, legendene og mytene tilknytta dei store høgtidene, merkedagar vi finn rita inn i den gamle evigheitskalendaren primstaven. I menyen finn du forteljeprogram for Alle helgens-dag, jul, påske, Maria Bodskapsdag forteljestunder som kan tilretteleggast for ulike aldersgrupper. Desse forteljingane er svært høveleg som program i […]

Read Article
sep
18

KVALSUNDSKIPET – eit arkeologisk og mytologisk mysterium

posted on september 18th 2015 in with 0 Comments

Kvalsundøyra heiter staden på Nerlandsøya der det sagnomsuste Kvalsundskipet og « eptirbouten» vart gravd fram i 1920. Praktfulle byggverk var dei og eineståande for si tidsepoke, som er datert attende til år 700, altså før vikingtida! Det merkelege er at båtane var sundbrotne med rå handemakt utan bruk av verktøy, eit arbeid som må ha […]

Read Article
sep
18

FRÅ ORLE I OLD TIL RAGNARÓK – norrøne myter

posted on september 18th 2015 in with 0 Comments

I dei norrøne skriftene si oldemor – Edda – vert spørsmåla stilt som menneska til alle tider har søkt å finne svaret på, kvar og ein av oss i det korte livsløpet vi har fått tildelt. «Kvar kjem eg frå? Kva lagnad vil vederfarast meg?Korleis byrja det heile? Korleis vil det ende? Og etter enden, […]

Read Article
sep
18

DJUPDYKK BLANT MYSTISKE VESEN I BLÅMYRA – segntradisjonar frå Sunnmørskysten

posted on september 18th 2015 in with 0 Comments

Segntradisjonane og folketrua om dei løyndomsfulle kreftene tilknytta det blå djupet har vore levande blant kystfolket heilt opp til vår nære fortid. For å rå med naturkreftene har det å kunne lese merka i naturen, veret, vinden og sjøen til alle tider vore livsviktig kunnskap i fiskarsamfunna sin kamp for tilveret. Ein kunnskap vi moderne […]

Read Article
sep
18

FISKARKONA OG DØTRENE HENNAR – eit 100 årig kvinneminnealbum i ord og tonar

posted on september 18th 2015 in with 0 Comments

Kven hadde ho vist seg å vere tru, skulptør Tore Bjørn Skjølsvik si fiskarkonestatue på Vågsplassen i Fosnavåg, om ho kunne tre ned av sokkelen og fortelje oss om livet sitt? Kulturforteljing om kystkvinnene basert på intervju og lokalhistoriske kjelder. Framsyninga har turnert i Den kulturelle skulesekken i Møre og Romsdal, og høver også som […]

Read Article