FRÅ ORLE I OLD TIL RAGNARÓK – NORRØNE MYTER

I dei norrøne skriftene si oldemor – Edda – vert spørsmåla stilt som menneska til alle tider har søkt å finne svaret på, kvar og ein av oss i det korte livsløpet vi har fått tildelt.

«Kvar kjem eg frå? Kva lagnad vil vederfarast meg? Korleis byrja det heile? Korleis vil det ende? Og etter enden, kva kjem då?»

Framsyninga er ei tidsreise frå Odin og brørne hans skapte verda av urjotnen Ymir sin kropp fram til at verda gjekk inn i si siste lagnadstid kalla Ragnarók = Gudane si endetid.   

Lenke til produktark

Yggdrasil -verdstreet

Yggdrasil -verdstreet

ragnarok