ÅRSHJULET – forteljingar tilknytta høgtider

Dei er vakre, men til tider også sørgelege eller skræmande, segnene, legendene og mytene tilknytta dei store høgtidene – merkedagar vi finn rita inn i den gamle evigheitskalendaren PRIMSTAVEN
I menyen finn du forteljeprogram for Alle helgens-dag, jul, påske og Maria Bodskapsdag –  forteljestunder som kan tilretteleggast for ulike aldersgrupper.

Desse forteljingane er svært høveleg som program i Den kulturelle Spaserstokken.

Repertoar

Forteljingar i advent  Lenke til produktark
Påskelegender  Lenke til produktark
Marialegender   ( Informasjon kjem)
Legenda om Tir-Na-nOg – Helgemess   ( Informasjon kjem)
Årshjulet - Primstaven