FRAMSYNINGAR

«Det eg fortel deg, måtte songaren flette det inn i songen sin 

Det eg fortel deg, måtte det flyte frå øyre til munn

Måtte det gå frå gamal til ung»

Inanna, Dronning til himmel og jord

Vestafor Måne skreddarsyr forteljeprogram innan varierte sjangrar til eit mangfald av tilhøyrarar ved ulike høve.

Det kan vere eit høveleg forteljeinnslag som

 • innleiing, kommentar eller avbrekk i foredrag, seminar og konferansar
 • underhaldning i personalsamlingar og andre offisielle og private lag
 • fagdidaktisk verktøy for skuleklassar og barnehagar
 • program i bibliotek- og museum si formidlingsteneste
 • markering av viktige livshendingar i familien
 • arrangement ope for publikum
 • med meir, berre fantasien set grenser…

Mine særskilde interesseområde er:

 • kulturforteljingar
 • segntradisjonar
 • forteljingar frå norrøn og gresk mytologi
 • norske folkeeventyr

Eg arbeider ofte på eiga hand, men samarbeider også stundom med andre utøvande og skapande kunstnarar, som kor, orkester og musikararar, slik som t.d i  Fiskarkona.

Oppdragsgjevarar

Som forteljar fartar eg land og strand rundt både i eige fylke og i andre eigner, og det er ikkje få oppdragsgjevarar eg kan takke for at det er liv laga å drive forteljeverksemd.

Nokre av dei finn du her

Nøkken

Nøkken T. Kittelsen