«Det eg fortel deg, måtte songaren flette det inn i songen sin 

Det eg fortel deg, måtte det flyte frå øyre til munn

Måtte det gå frå gamal til ung»

Inanna, Dronning til himmel og jord

Vestafor Måne skreddarsyr forteljeprogram innan varierte sjangrar til eit mangfald av tilhøyrarar ved ulike høve.

Det kan vere eit høveleg forteljeinnslag som

Mine særskilde interesseområde er:

Eg arbeider ofte på eiga hand, men samarbeider også stundom med andre utøvande og skapande kunstnarar, som kor, orkester og musikararar, slik som t.d i  Fiskarkona.

Oppdragsgjevarar

Som forteljar fartar eg land og strand rundt både i eige fylke og i andre eigner, og det er ikkje få oppdragsgjevarar eg kan takke for at det er liv laga å drive forteljeverksemd.

Nokre av dei finn du her