DEN KULTURELLE SKULESEKKEN

Kultursekken ( DKS) er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskule og den videregåande skulen.
http://www.kultursekken.no/pub/mr/main/?cid=1359&lang=NN

I skuleåret 2015-2016 har eg gleda av å reise på skuleturné i Møre og Romsdal med to framsyningar.

Hausten 2015: Djupdykk blant mystiske vesen i Blåmyra ( 5. -7. klassesteg) http://www.kultursekken.no/produksjon_15618

Presseomtale av Blåmyra finn du her.

Våren 2016: Fiskarkona og døtrene hennar ( ungd.skule/ v.g. skule) http://www.kultursekken.no/produksjon_16601

Desse framsyningane, samt forteljeverkstaden Eventyrkista, tilbyr eg også direkte til kommunane gjennom ordninga Den lokale kultursekken
http://www.kultursekken.no/pub/mr/main/?cid=1896&lang=NN