posted on august 5th 2015 in Ymse with 0 Comments /

– Som forteljar hentar eg stoffet opp frå boka, tek det opp i heile mitt indre system og let det få ei reise.

about the author: admin